Wind, Flaute oder Sturm

Nato-Übung „Steadfast Jazz“ 2. bis 9. November

Svenka Dagbladet ist not amused:

„Sverige delas i tre nya länder i Nato-spel“ /- Schweden wird in einem NATO-Spiel in drei neue Länder geteilt.

Storövningen Steadfast Jazz / Großübung „Steadfast Jazz“

I november övar Nato för första gången på 20 år på sin kärnuppgift: kollektivt försvar av medlemsländerna.

Im November übt die Nato seit 20 Jahren wieder das erste Mal für ihre Hauptaufgabe: Kollektive Verteidigung ihrer Mitgliedländer.

Sverige deltar och övningen sker i Östersjöområdet.

Schweden nimmt teil und die Übung geschieht im Ostseegebiet.

Men fienden är inte Ryssland.

Aber Feind ist nicht Rußland.

De fiktiva angriparna finns i stället på svensk och finländsk mark.

Die fiktiven Abgreifer gibt es stattdessen auf schwedischem oder finnischem Gebiet.http://www.svd.se/nyheter/inrikes/storovningen-steadfast-jazz_8666934.svd?sidan=1


Natoalliansens övning
Steadfast Jazz hålls den 2–9 november på Östersjön, i Polen och Baltikum med 6000 deltagare (se interaktiv guide här).

Den är också ett slags premiär för Sverige. För första gången ska Sverige vara med i en övning med Natos snabbinsatsstyrka, Nato Response Force, NRF. Sju-åtta svenska officerare deltar i stabsarbetet, från minröjning till underrättelsetjänst.

Steadfast Jazz är en återgång till kollektivt försvar.

Michel Yakovleff.

Men vad som hittills inte varit känt, och som SvD nu kan berätta, är att Nato utarbetat ett nytt övnings- och krigsspel som kommer att ligga till grund för Steadfast Jazz. Det heter Skolkan och där spelar svenskt område en lika central som oväntad roll i försvaret av Natos område.Skälet till att Nato bildades 1949–50 var ju att länderna gemensamt skulle kunna försvara sitt territorium mot Sovjetimperiet. Sovjet var också fienden i alliansens övningar. Men sedan Warszawapakten upphörde 1990 och Sovjetunionen upplöstes 1991 har Nato inte övat kollektivt försvar. I stället har fredsoperationer som de i Bosnien, Kosovo, Afghanistan och Libyen dominerat.

Men nu har något hänt. Nato lämnar nu Afghanistan och fokus är åter på Europa:

– Nato är ”back to basics”, säger till SvD Michel Yakovleff, fransk generalmajor vid Natohögkvarteret Brunssum i Nederländerna. Det är Natos nordligaste högkvarter, ansvarigt för Steadfast Jazz.

– Steadfast Jazz är en återgång till kollektivt försvar. Natos länder insåg för tre år sedan att kollektivt försvar kräver övning för att kunna genomföras. Vilka är följderna av att slåss på eget territorium? Hur välkomnar ett Natoland styrkor från de andra? Detta var en del av planerna in på 1990-talet. Men numera har de gamla Natoländerna inte längre kvar de gamla strukturerna och de nya Natoländerna har inte byggt upp några nya, säger Yakovleff , som också understryker Natos officiella linje: ”det finns inga hot mot Natomedlemmar i dag”.

– Detta har ingenting med Ryssland att göra, försäkrar Michel Yakovleff.

Men Nato har sedan kalla kriget utökats till 28 länder. Inte minst hos de nya Natoländerna i norr – Estland, Lettland, Litauen och Polen – finns en ökande oro för rysk upprustning och beteende som de uppfattar som aggressivt.

– Steadfast Jazz är en övning som vuxit fram på grund av det ryska uppträdandet, sade Estlands president Toomas Hendrik Ilves i SvD den 16 september.

Veckan därpå, den 20–26 september, genomförde Ryssland och Vitryssland manövern Zapad (Väst) med 50 000–70 000 man. Steadfast Jazz är med sina 6 000 militärer betydligt mindre.

Nato vill inte peka ut Ryssland som potentiell fiende. Det förklarar också uppläggningen av krigsspelet Skolkan. Där har Nato i stället ”lånat” svenskt och finländskt territorium för att skapa fiktiva länder som angriper Nato. De fiktiva fienderna Torrike omfattar Svealand och inre Norrland medan Bothnia är västra Finland. Sydsverige vid Östersjöutloppen är däremot en svag sönderfallande stat, Arnland.

Skolkan är mer än ett krigsspel. Det är grunden för att öva allt från försvar mot cyberangrepp till missilförsvar. Spelet styr också händelserna under Steadfast Jazz. Dirigeringen sker från Natos Joint Warfare Centre i Stavanger som också utarbetat Skolkan med dess fiktiva länder. För att möta ett angrepp mot de baltiska staterna och Polen så ska Nato under Steadfast Jazz sända in NRF-styrkan för att förstärka försvaret av polacker och balter.

Skolkan är dessutom på väg att ersätta alliansens tidigare krigsspel som heter Cerasia och som bygger på geografin runt Somalia på Afrikas horn. Scenarierna som drabbar de fiktiva länderna i Cerasia är katastrofer, fredsinsatser och terrorism. Fredsoperationer kring Somalia efterträds alltså nu av krigsscenarier kring Sverige.

– Att Norden med svenskt och finländskt territorium ingår i Skolkan kan uppfattas som en signal. Vad Nato övar genom Skolkan är ju hur Östersjöområdet, inklusive södra Sverige, ska hanteras i en kris. Natoalliansen vill öva hur de ska operera i området och föra fram förstärkningar i och utanför Sverige, påpekar en av SvD:s diplomatiska källor vid Natohögkvarteret i Bryssel.

Den amerikanske överstelöjtnanten Ronel Reyes vid Jont Warfare Center i Stavanger har i en presentation av Skolkan uttryckt sig rakt på sak: ”Nu kan Nato åter igen träna som det skulle strida”.

SVD GUIDAR Så fungerar Natos nya krigsspel Skolkan

KLICKGRAFIK Utforska Norden som krigszon

Consent Management Platform von Real Cookie Banner