Knutna nävar – Det är något konstigt med friheten

Det är något konstigt med friheten

Songtext

Tacka Gud du är lycklig du
som fötts i en demokrati
Här får du arbeta, här får du lön,
här får du vara fri
Det är den bästa av alla världar
och här trycks ingen ned
Men det stämmer inte med verkligheten
och inte med det du ser

 

Refr.
Det är något konstigt med friheten
något konstigt med friheten
När du och kamratena kräver den
så finns den inte för er

   Gott sei dank, Du bist glücklich,
geboren in einer Demokratie
Hier hast Du Arbeit, hier hast Du Lohn
Hier ist Freiheit eine Garantie
Das ist die Beste aller Welten
und hier wird niemand unterdrückt
Aber das ist nicht die Wirklichkeit
und auch nicht was du siehst

 

Refr.
Es ist etwas seltsam mit der Freiheit
etwas seltsam mit der Freiheit
Wenn du und Genossen sie fordern
Dann gibt es sie nicht für euch.

Det sägs att du har frihet
att ta vilket jobb du vill
Men för den som flyttats till en barack
räcker inte friheten till
Det sägs att frihet, att arbeta
det är en självklarhet
Men när du står bland de arbetslösa
var finns då din valfrihet?
Det är något…
   Es wird gesagt du hast Freiheit
jeden Job zu nehmen den du willst
Aber für die, die in eine Baracke ziehn,
reicht die Freiheit nicht
Es wird gesagt, dass Freiheit zu arbeiten
eine Selbstverständlichkeit sei.
Aber bist du unter den Arbeitslosen
wo bleibt dann deine Wahlfreiheit?
Det sägs att du får tillräckligt
betalt för ditt idoga knog
Men när du sålt din arbetskraft
så har du ändå inte pengar nog
Och när du kräver mer
blir friheten en illusion
„Det finns inga pengar att ta av
till dig en så ringa person“
   Es wird gesagt, dass du genug für deine Arbeit bekommst.
Aber wenn du deine Arbeit verkauft hast,
hast du immer noch nicht genug Geld
Und wenn du mehr verlangst, wird Freiheit zur Illusion
„Es gibt kein Geld für Dich, eine so geringe Person“
Det sägs att du ändå har frihet
att utväckla din personlighet
Att skapa din egen lycka
och bruka din driftighet
Du närs med en dunkel dröm
om rikedom och makt
Men du får fly till en värld som du aldrig kan nå
av kärlek, lyx och prakt

 

Det är något…

   Es wird gesagt, dass du immer noch die Freiheit hast,
Deine Persönlichkeit zu entwickeln.
Dein eigenes Glück zu schaffen,
und deine Leidenschaft zu nutzen.
Du wirst mit einem dunklen Traum von Reichtum und Macht genährt. Aber du fliehst zu einer Welt von Liebe, Luxus und Pracht, die du niemals erreichst.
Nej den lilla frihet du har
har din klass fått kämpa sig till
Men i detta system kan du inte föra
den längre än borgarna vill
För borgarnas diktatur
är den verkliga friheten här
Där arbetarklassen förnedras
Och förtrycks av profitbegär
  

Nein, die kleine Freiheit, die du hast,
hat deine Klasse erkämpft.
Aber du kommst nicht weiter, als die Bürger es wollen.
Denn für die Bürger-Diktatur ist wahre Freiheit, wenn die Arbeiterklasse erniedrigt
durch Profitstreben unterdrückt wird

Ein Kommentar

Schreibe einen Kommentar