13.10.2014: Antwort Ministerie van Economische Zaken