Internationalen, swedish

http://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=2003&lang=en#agg1948

INTERNATIONALEN

Upp, trälar uti alla stater,
som hungern bojor lagt uppå
Det dånar uti rättens krater,
snart skall uppbrottets timma slå.
Störtas skall det gamla snart i gruset.
Slav, stig upp för att slå dig fri!
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi vilja bli.

Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är!
ty Internationalen
till alla lycka bär!
Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är!
ty Internationalen
till alla lycka bär!

I höjden räddarn vi ej hälsa,
ej gudar, furstar stå oss bi,
nej, själva vilja vi oss frälsa,
och samfälld skall vår räddning bli
För att kräva ut det stulna, bröder,
och för att slita andens band,
vi smida medan järnet glöder,
med senig arm och kraftig hand.

Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är!
ty Internationalen
till alla lycka bär!
Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är!
ty Internationalen
till alla lycka bär!

I sin förgudning avskyvärda,
månn´guldets kungar nånsin haft
ett annat mål än att bli närda
av proletärens arbetskraft?
Vad han skapat under nöd och vaka
utav tjuvar rånat är;
när folket kräva det tillbaka
sin egen rätt de blott begär.

Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är!
ty Internationalen
till alla lycka bär!
Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är!
ty Internationalen
till alla lycka bär!

Båd´stat och lagar oss förtrycka
vi under skatter dignar ner.
Den rike inga plikter tycka,
den arme ingen rätt man ger.
Länge nog som myndingar vi böjt oss,
jämlikheten skall nu bli lag.
Med plikterna vi hittills nöjt oss .
Nu taga vi vår rätt en dag.

Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är!
ty Internationalen
till alla lycka bär!
Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är!
ty Internationalen
till alla lycka bär!

Till krigets slaktande vi dragits,
vi mejats ned i jämna led.
För furstars lögner har vi slagits,
nu vill vi skapa evig fred.
Om de oss driver, dessa kanibaler,
mot våra grannar än en gång,
vi skjuter våra generaler
och sjunger broderskapets sång.

Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är!
ty Internationalen
till alla lycka bär!
Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är!
ty Internationalen
till alla lycka bär!

Arbetare, i stad på landet,
en gång skall jorden bliva vår
När fast vi knyta brodersbandet,
då lättingen ej råda får.
Många rovdjur på vårt blod sig mätta
men när vi nu till vårt försvar,
en dag en gräns för dessa sätta,
skall solen stråla lika klar.

Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är!
ty Internationalen
till alla lycka bär!
Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är!
ty Internationalen
till alla lycka bär!

Schreibe einen Kommentar