Wind, Flaute oder Sturm

Lilian Marijnissen von der niederländischen SP zu Weihnachten …

Lieve mensen

heel graag wil ik u hele mooie kerstdaden wensen med iederen die u lieverd.

Helaas weer een keerst med Corona
en dat is natuurlijk allemaal anders dan we hadden gehoopt.

De coronacrisis heeft ons veel laten zien.
Iedereen ziet nu wat de cruciale beroepen zijn.

Zonder deze mensen
onze pakketbezorgers
onze onderwijzers
onze mensen in de winkels
draait samenleven echt niet door.

Iederen ziet nu dat we extra in de zorg moeten investeren
in plaats van korte. Dat onze zorgverleners meer waardering verdienen. Van Kabinet-Rutte-4 hoeven we dat echt niet te verwachten

Maar toch heb ik hoop.

Hoop voor de toekomst en hoop vor het nieuve jaar
omdat we hebben laten zien
als we samen opstaan
als we ons organiseren
dat we verandering kunnen realiseren

Samen met de huurders hebben we gestreden
tegen de asociale huur verhogen.
En is het gelukt om de huur een jaar te bevriezen.

Samen met zorgverleners hebben we actie gevoerd voor wat meer waaderingen. En is het gelukt om meer geld te krijgen voor de zorg-salarissen.

Maar da is natuurlijk veel meer nodig en dat kunnen we alleen maar samen.

Dus ik hoop dat u met ons mee wil doen in het nieuwe jaar.

Voor nu wens ik u hele fijne kerstdagen en natuurlijk het allerbeste: Heel veel geluk en heel veel gezondheid voor het nieuwe jaar

Liebe Menschen,

Sehr gerne will ich euch sehr schöne Weihnachtstage wünschen, mit allen die euch lieben.

Leider wieder Weihnachten mit Corona und das ist natürlich anders als wir erhofft hatten.

Die Coronakrise hat uns viel gezeigt jeder sieht jetzt was die entscheidenden Berufe sind

Ohne diese Menschen,
unsere Paketzusteller
unsere Lehrer
unsere Leute in den Läden
dreht die Gesellschaft wirklich nicht.

Jede und jeder sieht jetzt, dass wir extra in die Gesundheitsversorgung investieren müssen, statt zu kürzen.
Dass unsere Pflegekräfte mehr Wertschätzung verdienen. Vom Kabinet-Rutte-4 müssen wir das wirklich nicht erwarten

Aber doch habe ich Hoffnung.

Hoffnung auf die Zukunft und Hoffnung auf das neue Jahr, denn wir haben gezeigt:
Wenn wir zusammen aufstehen
Wenn wir uns Organisieren
dass wir Veränderung bewirken können

Gemeinsam mit den Mietern haben wir gegen die asoziale Mieterhöhung gekämpft.

Und es ist geglückt, die Miete für ein Jahr einzufrieren.

Zusammen mit Pflegekräften haben wir uns für mehr Wertschätzung eingesetzt, und es geschafft, mehr Geld für Gehälter im Pflegebereich zu bekommen.

Aber da ist natürlich noch viel mehr nötig.
Und das schaffen wir nur zusammen

So hoffe ich, dass Sie im neuen Jahr mit uns zusammenarbeiten.

Für’s Erste wünsche ich Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und natürlich das aller Beste: Ganz viel Glück und viel Gesundheit für das neue Jahr.

Consent Management Platform von Real Cookie Banner